UREA
KARGOLAR ve HİZMETLER Kargolar UREA

UREA

 

Holding ihtiyaçları doğrultusunda hammadde olarak kullanılan dökme üre ((urea in bulk (dökme)) taşımalarını düzenli olarak işletmesini yaptığımız gemilerle yürütmekteyiz.

©2024Profile TTR BİLİŞİM